Karşılıksız paylaşım, Solun varlık nedeni-Saffet Bilen

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Uzun insan tarihinde toplumsal varoluşun temel ilkesi;

Karşılıksız paylaşım.

Sınıfsal ayrıcalıklar, servet birikimi, mülkiyet tanınmıyor.

 

Uygar dönem ile bu ilke değişiyor.

Öz çıkara göre örgütlenmeye başlıyor toplum.

Bildiğimiz her tür sorunda sökün edip geliyor, başköşeye oturuyor.

 

Bu iki bilgiyi yan yana getirdiğiniz de; çözüm de basitleşiyor kendiliğinden.

Karşılıksız paylaşımı, toplumsal varoluşun temel ilkesi olarak benimseyeceksiniz.

Başka bir deyişle;

‘Herkesin yeteneğine göre, Herkesin ihtiyacına göre’ ilkesidir bu talep.

 

Gerisi teferruattır.

 

Solun varlık nedeni bu ilkenin örgütlenmesi, yaşama geçirilmesidir.

 

Karşılıksız paylaşım

Alışılagelmiş ifadeden daha sorunsuz.

 

İnsanın insan tarafından sömürüsüne karşı olanlar, sınıfların var olmadığını düşleyenler için ne yapılması gerektiğini de kısa ve net anlatan bir ibare.

 

Diğerinin ardında 200 yıllık bir tarih ve çöküş var.

Bu gelişmeler de ele alınmalı mutlaka. Ders çıkarma babından. Ama insan çoğunluğunun derdi değil bu tartışma. Oldukça dar kesimi ilgilendiriyor. Ve bu çevre içinde de oldukça az insan ilgi duydu konuya.

30 yıldan fazla oldu ‘Sosyalizmin sorunları’ tartışması başlayalı. Bu arada çöküş geldi üstüne. Doğru düzgün bir ürün üretilmedi bu süreçte. İşin içinden çıkılmaz hale geliş rafa kalkmasına yol açtı tartışmanın.

 

Kurtuluş başka kulvarlarda aranıyor artık. Kimlikçilik gibi.

 

Sınıfsız toplum mu?

 

Hatırlayan yok.

 

Ezkaza gündeme gelirse; Çok uzun bir zaman dilimine erteleniyor gerçekleşmesi.

 

Oysa öyle değil vaziyet.

 

İki büyük handikap zorluyor bizi bu tartışmayı yürütmeye.

 

Biri, kol emeğine dayalı yaşam örgütlenmesi ortadan kalkmak üzere. Ve egemenler geniş emekçi kesimleri ne yapacaklarını tartışır haldeler.

 

İkincisi; Doğa, hoyrat üretimci ve doymak bilmez birikimci yaşam anlayışına isyan halinde.

Gelecek umudunu bırakın gündelik yaşamın nasıl süreceği belli değil.

 

İnsan çoğunluğu, %1 ve etrafında nemalanan az miktarda insanın elindeki birikimi karşılıksız paylaşıma zorlamak zorunda çıkış için.

 

Talep geleceğe değil bugüne aittir.

 

Karşılıksız paylaşım

Hemen şimdi!

 

Yaşanan salgın koşullarında, salgını en az zayiatla atlatmanın zorunlu aracı kapanmanın olmazsa olmaz koşuludur Karşılıksız Paylaşım.

Konunun uzmanları en az bir ay tam kapanma diyor. Ve biliyoruz ki bugün bunu gerçekleştirecek birikim çoktandır var.

 

Peki, hiçbir yerde neden gerçekleşmiyor bu talep?

 

İnsan toplumlarının ezici çoğunluğunun doğal olmayan bir anomali içinde debelenmesidir, talebin önündeki engel.

 

Canlı yaşamın tümünde, kendi türü içinde Homo Sapiens’e ait sömürü, baskı ve şiddet uygulaması yok. Tek bize özgü bu tür ilişkiler.

 

Karşılıksız Paylaşım talebi, insan tarihinin baş aşağı duran anlatımının ayakları üzerine oturtulmasının, geçmiş, bugün, gelecek denkleminin doğru kurulmasının başlangıcıdır.

 

Nedir İnsan tarihinde baş aşağı olan?

Gelecekte bir gün verili sistemin sorunları, belli başlı aşamalar geçtikten, yapılması gerekenler hakkıyla yapıldıktan sonra, ama bu dünya da ama öteki dünyada son bulacak savıdır, en başta. Bugünün değil, geleceğin talebidir, karşılıksız paylaşım.

Oysa insan tarihinin kendini hiçbir döneminde unutturmayan ana gerçeğidir bu talep.

İnsan tarihinin %98’inde toplum yaşamının temelidir.

Uygar dönemde;

Bazen yıkıcı bir isyan şeklinde, bazen de derli toplu bir yaşam felsefesi olarak ortaya çıkar.

Kutsal kitaplara girecek kadar da etkilidir.

Örneğin ; Kurandaki infak kavramı.

İnsan tarihini baş aşağı çevirtecek kadar etkilidir kavram.

Baş aşağı çevirme işlemi, ilerleme kavramı, ilkelden gelişmişe bir yönelim var anlayışı eli ile gerçekleşir. Tarihin kurucu inisyatifi toplumdan alınır, egemenlere verilir. Ve tarih egemenlerin çıkar kavgaları eksenli seçeneklere sıkıştırılır. Toplumun çoğunluğuna sabretmesi öğütlenir.

İnisyatifi yeniden ele almalıdır İnsan çoğunluğu.

Karşılıksız paylaşımı toplumun temel ilkesi olarak benimsemeli, benimsetmelidir.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ana Fikir