Adınız (gerekli)

  Epostanız (gerekli)

  Konu

  İletiniz

  Sosyalizm, emek ve sermaye arasındaki çelişkiyi, emek lehine çözmeyi amaçlayan,

  bu çerçevede emeğin çıkarlarını savunmayı kendine şiar edinen bir düşünce sistemi ve bir siyasal harekettir. Düşünce sistemi olarak, sosyalizm, karmaşık iktisadi, toplumsal sorunları, bu sorunların içerdiği ya da doğrudan onların kaynağı olan temel çelişkilerle açıklamaya çalışan; gündelik yaşam içinde bize karmaşık gözüken pek çok olguyu birbiriyle ilişkilendirerek anlamlandıran ve bu sayede akıp giden sürece müdahale etmemizin olanaklarını yaratan bir içeriğe sahiptir. Bu özelliğiyle, 19. yüzyıldan başlayarak, gerek geçmişin ve güncel olanın anlaşılmasında gerekse içinde yaşadığımız gerçekliği değiştirme çabasında hiçbir düşünce ya da toplumsal hareket ile kıyaslanamayacak bir etki yaratmıştır.

  Ana Fikir