Cumhuriyet Okurlarının Açıklaması

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

CUMHURİYET OKURLARI’NIN CUMHURİYET GAZETESİ YÖNETİMİ VE VAKIF YÖNETİMİNE İLETTİĞİ ANCAK BU İLETİDE ORTAYA KONULAN GÖRÜŞ VE SORUNLARA DUYARSIZ KALINMASI ÜZERİNE KAMUOYUNA YAPILAN AÇIKLAMA (Metin ve imza koyanlar ekte yer almaktadır):

 

Sayın Yetkili,

Sizlere ilettiğimiz 11 Şubat 2015 tarihli “Cumhuriyet gazetesi yönetimine ve kamuoyuna duyuru” başlıklı yazımızda; “Gazete yönetiminin, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Cumhuriyet gazetesinin eksen kaymasına ‘katkıda bulunabilecek” kadro değişikliklerini ve yayınlarını çok büyük bir duyarlılıkla izleyeceğimizi” bildirmiştik.

Ülkemizin üst üste geçirdiği iki seçim atmosferi ve gündemi fazlasıyla işgal eden diğer konular nedeniyle bu güne kadar sustuk. Ancak, gelinen bu noktada susmanın, gazetemiz Cumhuriyet’in felaketine neden olacağını artık görüyoruz.

Biz okurlar, Cumhuriyet Vakfı’nın kuruluş senedinin “Sunu” bölümünde yer aldığı üzere “Cumhuriyet’in gerçek sahipleri”yiz. Yine aynı “Sunu”da Cumhuriyet Vakfı’nın, “Cumhuriyet’in okurlarıyla bütünleşmesinin somut koşullarını yaratmak” vakıf yönetimine ve gazete yönetimine bir görev olarak verilmiş, böylece “Okur, vakıf yoluyla gazetesini daha çok sahiplenecektir” denilmiştir.

Vakıf senedinin, anayasası sayılan “Başlangıç” bölümünde de, Cumhuriyet gazetesi ve vakfının temel ilkeleri şöyle belirlenmiştir:

“Cumhuriyet gazetesinin, yalnız Cumhuriyet’i, demokrasiyi savunmak; demokrasi fikir ve esaslarını yıkmaya çalışan her kuvvete karşı mücadele etmek; ülkemizde her anlamıyla gerçek bir demokrasi kurulması için bütün varlığıyla çalışmak; Atatürk devrim ve ilkelerinin açtığı ‘aydınlanma’ yolunda, aklın bağnazlıktan, bilimin dinden bağımsızlaşması, laiklik ilkesinin toplumca benimsenmesi için çaba göstermek; ‘İnsan Hakları ve Temel Özgürlükler Bildirgesi’ni demokrasinin evrensel anayasası olarak benimsemek; amaçlarına ancak Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığı ve bütünlüğü kapsamında ulaşılacağını temel ilke saymak; kimliği, ilkeleri ve amaçları bu uzun süre içinde belirlenip toplumda kök salan Cumhuriyeti aynı yörüngede yaşatmak; Cumhuriyet Türkiyesine, topluma ve Cumhuriyet okurlarına karşı bir ödev niteliğine dönüşmüştür. ”

İşte, Cumhuriyet Vakfı’nın belirlenen bu ilke, amaç ve ödevlerinin, biz Cumhuriyet okurlarına verdiği sorumluluk, ödev ve yetkilendirmesiyle, vakfın ve Cumhuriyet gazetesinin bugün getirildiği durumu sorgulamak, yönetimi uyarmak ve çareler aramak, öneriler getirmek en doğal hakkımız ve görevimizdir.

Bilindiği üzere, Cumhuriyet Vakfı’nda, ardından da gazetemiz yönetiminde değişiklikler yaşanmış; gazeteyi atılıma geçirme iddiasıyla bir başkalaşma sürecine girilmiştir.

Bu süreç sonunda gelinen nokta bellidir. Gazete ekonomik olarak bunalıma sürüklenmiştir.

Yıllar sonra Ankara’da edinilen ve vakfın malı olan Ahmet Rasim Sokak 14 numaradaki binamız elden çıkarılmıştır. Daha da acısı, Nadir Nadi’nin düşüncesi ve kalıtı gereği kurulan Cumhuriyet Vakfı’na, vakıf kurucusu Berin Nadi tarafından bağışlanan Nadir Nadi’nin İstanbul’daki evinin satılmasıdır.

Gazetemizin Ege’deki kalesi İzmir Bürosu dağıtılmış, gazetemizin Anadolu’daki yaşamsal kılcal damarları olan, çok küçük bedeller karşılığı özveriyle çalışan yurt muhabirleri ile de bağlantılar koparılmıştır.

Ayrıca, ekonomik nedenler ileri sürülerek, gazetemizin yüz akı, Cumhuriyet Bilim Teknoloji eki, okurların tüm tepkilerine karşın kapatılmış, o eke yıllardır emek verenler dâhil, bir kısım Cumhuriyet çalışanları hoyratça işten çıkarılmışlardır.

Bir yandan ekonomik sıkıntı nedeniyle çalışanların işine son verilirken; vakıf senedimizin “Sunu” bölümünde sözü edilen “onurlu geçmişimizi geleceğe güvenle bağlama” amacı ile ters düşen, yakın geçmişte gazetemizin ilkeleri ile uyuşmayan eylem ve söylemleriyle tanınan kimi gazeteci ve yazarlar, gazetenin ekonomik çöküşüne neden olacak ücretlerle istihdam edilirken, gazetenin emektar yazarlarının yazıları “ekonomik bunalım” gerekçesiyle azaltılmıştır. Kimi yazarların yazılarına da son verilmiştir.

Gazetenin, yorum, haber ve sunuşlarında yaşanan başkalaşma da tüm bu olumsuz gelişmelere eklenince, tıpkı 12 Mart ve 1991 sürecinde olduğu gibi pek çok okur üzülerek gazetesinden uzaklaşmıştır. Gazete tirajındaki dramatik düşüş sizi uyarmalıdır!

Değerli İmtiyaz Sahibi, vakıf üyeleri ve gazete yöneticileri;

Gazetemiz Cumhuriyet, en zor süreçleri okuyucuların desteğiyle aşmıştır. Okuyucunun sesine kulak vermeden, okuyucuyu yok sayarak, gazetenin içine düşürüldüğü bu derin çıkmazdan kurtulamayacağı ortadadır.

Sorunları ele almak ve önerilerimizi paylaşmak üzere aramızdan bir temsil heyeti oluşturarak gazete ve vakıf yönetimi ile görüşmeye hazırız.

Biz, Cumhuriyet Vakfı senedinin “Başlangıç” bölümünde sıralanan ilke ve amaçlar doğrultusunda yayın yapan gazetemizi; emekleri, kalemleri ile yücelten yazarlarımızı, çalışanlarımızı, bürolarımızı ve değerlerimizi, kısacası ‘’Tehlikenin farkında mısınız!’’ diyen gazetemizi geri istiyoruz! Oyalanmaya vakit yoktur.

Bunu istemek, bu metnin başında sağlam gerekçe ve dayanaklarıyla sıraladığımız gibi en doğal hakkımız, sorumluluğumuz ve görevimizdir.

Cumhuriyet gazetesi ve Cumhuriyet vakfı yönetiminin de bu isteğimizi yerine getirmesi gerek tarihsel, gerek manevi, gerekse de hukuksal bir ödev olmakla birlikte, aynı zamanda bir zorunluluktur.

Gazetenin ve vakfın içine düşürüldüğü bunalımdan kurtulması, gazetenin gerçek sahipleri olan biz okurların ve demokratik kitle örgütlerinin vereceği desteğe bağlıdır.

Bu gücün yok sayılması, ileride onarılması zor maddi, manevi ve hukuksal sonuçlar doğuracaktır.

Öneri ve taleplerimizin dikkate alınmasını ve gerekli adımların ivedilikle atılmasını bekliyoruz. Her olumlu ve olumsuz gelişmenin kararlılıkla izleyicisi olacağımızı da özellikle vurguluyoruz.

————————————————————————————————————————-

Not: Bu metin, Cumhuriyet Gazetesi İmtiyaz Sahibi Sayın Orhan Erinç’e, İcra Kurulu Başkanı Sayın Akın Atalay’a, Genel Yayın Yönetmeni Sayın Can Dündar’a ve Okur Temsilcisi Sayın Güray Öz’e iletilmiş, ancak gazete ve vakıf yönetiminin kayıtsız kalması üzerine metni kamuoyuna açıklama zorunluluğu doğmuştur.

Katılmak isteyenlerin imza ve önerilerini ankaracumok@gmail.com adresine bekliyoruz.

 

İletişim grubu:

Halil Sevinç

Nejdet Özer

Güneş Çakmakoğlu

Ömer Faruk Eminağaoğlu

Meral Çiyan Şenerdi

İletişim Telefonları:

0532 797 34 65

0506 276 3864

 

SIRA NO ADI SOYADI GÖREVİ
1 Abbas Yıldırım Mühendis
2 Adalet Kırmızı Eğitimci-Add üyesi
3 Adnan Binyazar Yazar
4 Agah Dikmen ADD Çankaya Dis.Kurul üyesi
5 Ahmet Göksan Kıbrıs Türk Kültür Der.Eski Bşk.
6 Ahmet Özer Şair
7 Ahmet Yıldız Yazar
8 Alaattin İşeri ADD Keçiören Şube Ynt.Kuru Üyesi
9 Ali Can Ankara Cumok
10 Ali Dündar Eğitimci-Yazar
11 Ali Hızır Ar Cumok
12 Ali Nihat Yavşan Tiyatro Pembe Kurbağa
13 Alican Abay İşçi
14 Alper Aktaş Plastik Cerrah
15 Ankara Ekin Tiyatrosu  
16 Arzu Özbay Cumok
17 Atilla Arslanhan Eğitimci
18 Ayça Özer İşletmeci
19 Aydın Kılınç Emekli
20 Ayfer Dikbaş Emekli
21 Ayfer Topallar Hesap Uzmanı-Ankara Cumok
22 Ayfer Yüksel Eğitimci
23 Ayhan Dönmez Mühendis
24 Aysun Özkan Cumok
25 Ayşe Atalay Eğitimci
26 Ayşe Gökalp Eğitimci
27 Ayşe Özbay Cumok
28 Ayşe Sivişoğlu Cumok
29 Ayşe Yaşar Bilgehan Demir Emekli
30 Ayşegül Özen Cumok
31 Aziz Sönmez  
32 Azmi Kişnişci Yönetim Danışmanı-42 yıılık okur
33 Bahattin Kırılmaz Cumok
34 Bahtiyar Akkoyun Emekli
35 Bahtiyar Ceylan Emekli
36 Banu Altıner Cumok
37 Barış Eren Tiyatro Sanatçısı
38 Barış Numanoğlu Cumok
39 Belgin Özer Ankara Cumok
40 Belgin Yılmazkaya Bankacı
41 Berk Danışman Tasarımcı
42 Berkan Altun Cumok
43 Berkay Bektaşlar Cumok
44 Berker Numanoğlu Cumok
45 Birsen Sürmeli Eğitimci
46 Buket Fatoş erol Emekli
47 Burak Kocaoğlu Cumok
48 Bülent İlk Eski Çocuk Esirgeme Kurumu Gnl.Md.
49 Bülent Serim Cumhurbaşkanlığı Eski Genel Sek.Yrd-Yazar
50 Can Güçlü Öğrenci
51 Can Numanoğlu Cumok
52 Celal Aksu Danışman
53 Celal Binzet Ressam
54 Cemil Eren Ressam
55 Cevdet Bakın Emekli
56 Cihat Oğan Hekim
57 Coşkun Kartal Gazeteci
58 Coşkun Şahinler Mühendis
59 Çetin Örgen TİHAK Ynt.Kurul üyesi-Ankara Cumok
60 Daver Darende Yazar-Cumhuriyet Okuru
61 Demet Altıner Cumok
62 Derya Körpeş Cumok
63 Dil Derneği  
64 Doç.Dr.Ömer Adıgüzel Ank.Üniversitesi Öğretim Üyesi
65 Doç.Dr.Yücel Çağlar Orman Mühendisi-Yazar
66 Doğan Erkan Avukat
67 Dr.Alper Akçam Yazar
68 Dr.Melahat Sönmez Hekim
69 Dr.Niyazi Altunya Eğitimci-Yazar
70 Durmuş Koçdemir Eğitimci
71 Ekrem Kabay Eski Senatör
72 Elif Berke Cumok
73 Emin Özdemir Dilci-Yazar
74 Emin Saral İşletmeci
75 Emine Ertürk Emekli
76 Engin Birben Altaca Ankara Cumok
77 Engin Tamer Çiçek Cumok
78 Engin Tamer Çiçek Cumok
79 Eray Özen Cumok
80 Erdal Atıcı Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğt.Bşk.
81 Erdal Çalı Eğitimci
82 Erdal Çubuğuuzun Cumok
83 Erdal Topallar İşletmeci
84 Erdem Şanal Cumok
85 Ergin Özüügür Ziraat Mühendisi
86 Erhan Özen Cumok
87 Erkan Coşkun Cumok
88 Erol Alkan Antrenör
89 Erol Kavraz Ankara Cumok
90 Erol Özer Emekli
91 Ersan Barkın Hukukçu
92 Ertuğrul Özüaydın Yazar
93 Esman Yıldız Eğitimci
94 Fahrettin İmamoğlu ADD Keçiören Şube Başkanı
95 Fatih Kaymakçıoğlu Elektrik Mühendisi
96 Fatma Orhan Gazeteci
97 Feriha Numanoğlu Cumok
98 Feyzan Özbay Cumok
99 Feyzi Coşkun Eğitimci
100 Fidan Çavdar Eğitimci
101 Figen Çakmakoğlu Yazar-Ankara Cumok
102 Fikri Sivişoğlu Cumok
103 Galip Karakuş Emekli
104 Gökhan Adalı Denizli Delikliçınar Dergisi Yayın Yönetmeni
105 Gökhan Günaydın Eski Ankara Milletvekili
106 Gönül Hatay Eren Ankara Cumok
107 Güher Yılmaz Emekli Memur
108 Gülay Azaklı Ankara Cumok
109 Gülay Ertürk Emekli
110 Gülçin Akın Cumok
111 Gülistan Poyraz Eğitimci
112 Güliz Delikoç Emekli
113 Gülser Erdoğan  
114 Günay Güner Yazar
115 Güneş Çakmakoğlu Ankara Cumok
116 Günhan Aydın Yazar
117 Gürhan Fişek  
118 Gürol Saygı Eğitimci
119 Güven Baykan Cumok
120 Hafize Mutlu Cumok
121 Hakan Özbay Cumok
122 Halil Sevinç Avukat
123 Haluk Çölaşan Mali Müşavir
124 Haluk Işık Sanatçı
125 Haluk Yalvaç Ankara Cumok
126 Hamza Saykan Eğitimci-Add üyesi
127 Hande Şahin Cumok
128 Hasan Numanoğlu Cumok
129 Hasan Yıldız İşletmeci
130 Hatice Numanoğlu Cumok
131 Hatice Sönmezler Cumok
132 Hatice Şen Cumok
133 Haydar Şahin  
134 Hayrettin Saral İşletmeci
135 Hikmet Hazinedar Avukat
136 Hikmet Selimoğlu Cumok
137 Huriye Eraslan Cumok
138 Hülya Altıner Cumok
139 Hülya Bediz Emekli
140 Hülya Can Emekli Kütüphaneci
141 Hülya Kandemir Eğitimci
142 Hülya Küçükaras Bilgisayar Mühendisi
143 Hüseyin Atabaş Şair
144 Hüseyin Aygün Eski Tunceli Milletvekili
145 Hüseyin Çorlu Esnaf
146 Hüseyin Öktemkan Danışman
147 Hüseyin Polat Ankara Cumok
148 Hüseyin Sağlam Emekli Eğitimci
149 Hüseyin Yavaş Eğitimci
150 Hüseyin Yurttaş Şair
151 Işık Özkefeli ADD Samsun Şube Başkanı
152 İbrahim Elibüyük Hesap Uzmanı-Ankara Cumok
153 İbrahim Gündüz Cumok
154 İbrahim Tanrıverdi Öğretmen
155 İdil Yılmaz Ankara Cumok
156 İkbal İşkondur Emekli
157 İnci Numanoğlu Cumok
158 İrem Sevcan Işık Mali Müşavir
159 İrfan Gürkanlı Mühendis
160 İsa Çapanoğlu Mühendis
161 İsmail Sami Çakmak Avukat
162 İsmet Abay İşçi
163 Kadir Ozan Nakliyeci
164 Kadriye Gümüş Uzman
165 Kamil Aksoy Ankara Cumok
166 Kamil Özdemir Eğitimci
167 Kavaklıderem Derneği  
168 Kemal Ateş Yazar
169 Kemal Coşkun Cumok
170 Kenan Yıldırım  
171 Kezban Gökçeoğlu Ankara Cumok
172 Kurtuluş Gürsoy Emekli
173 Laçin Keleş Cumok
174 Lale Baturalp Avukat
175 Lale Işıldak Cumok
176 Leyla Afşar Sanatçı
177 Mahmut Aslan Ankara Cumok
178 Mahmut Esen E.Mülkiye Müfettişi
179 Mahmut Turgut Fotoğraf Sanatçısı
180 Maide Dağaşan Öğretim Görevlisi
181 Makbule Şahin Emekli Öğretmen
182 Mehdi Bektaş Hukukçu
183 Mehmet Almaç Diş Hekimi
184 Mehmet Altıntop Sendikacı
185 Mehmet Büyükbörekçi Ankara Cumok
186 Mehmet Coşkun Cumok
187 Mehmet Coşkun Cumok
188 Mehmet Kayken Serbest
189 Mehmet Nuri Atılgan Emekli
190 Mehmet Tomanbay Öğretim Üyesi
191 Mehmet Zaman Saçlıoğlu Yazar
192 Melih Keser Cumok
193 Memduha Kol ADD Keçiören Şube Ynt.Kuru Üyesi
194 Meral Çiyan Şenerdi Ankara Cumok
195 Meral Gülenç Emekli
196 Meryem Gümüş Mali Müşavir
197 Meryem Tuna Emekli
198 Mesut Yavuz Emekli
199 Metin Özbay Cumok
200 Metin Turan Yazar
201 Mine Kutluğtekin Emekli
202 Mine Şanlı Cumok
203 Miray Solak Cumok
204 Muhammet Numanoğlu Cumok
205 Murat Sayın Karikatürist
206 Murat Solak Cumok
207 Murat Talat Ünlü Avukat
208 Murteza Demir Vakıf Başkanı
209 Mustafa Celal Yenigün Sigortacı
210 Mustafa Gazalcı Eski Milletvekili-Eğitimci-Yazar
211 Muzaffer İlhan Erdost TİHAK Başkanı-Yazar-Yayıncı
212 Muzaffer İzgü Yazar
213 Mükremin Numanoğlu Cumok
214 Münevver Oğan Yazar
215 Münevver Özgür Emekli-Ankara Cumok
216 Münevver Saygı Eğitimci
217 Mürvet Daşgın Emekli
218 Nahid Özdemir Emekli
219 Nazım Mutlu Ulusal Eğitim Derneği Başkanı
220 Necmettin Coşkun Cumok
221 Necmiye Çölaşan Ankara Cumok
222 Nejdet Özer Ankara Cumok
223 Nejla Çelebi Memur
224 Nejla Şanlı Cumok
225 Nermin Topallar Uzman Diyetisyen
226 Nesimi Dağdeviren Cumok
227 Nesimi Kırmızı Emekli-ADD Üyesi
228 Nevin Apaydın Mimar
229 Nevin Coşkun Cumok
230 Nevzat Kutlu Cumok
231 Nevzat Özer Ziraat Mühendisi
232 Nihat Yalçındere  
233 Nilgün Güney Emekli
234 Nilgün Süer Eczacı
235 Nuran Atis Emekli
236 Nuran Erdem Ankara Cumok
237 Nurgül Yılmaz Klinik Psikolog
238 Nuri Cansel Eğitimci
239 Nurtaç Özler Ressam
240 Nusret Ertürk Eğitimci-Yazar
241 Okan Sancaklı Cumok
242 Okan Ünal Cumok
243 Oktay Berkkan Emekli
244 Olcay Lök Doktor
245 Onur Aksoy Cumok
246 Onur Aydın Cumok
247 Orhan Tüleylioğlu Yazar
248 Osman Kamil Coşkun Cumok
249 Oya Fişek  
250 Ömer Faruk Eminağaoğlu Hukukçu
251 Özden Güngör Ziraat Mühendisleri Odası Bşk.
252 Özgür Keleş Cumok
253 Özgür Numanoğlu Cumok
254 Özlem Gökarslan Eğitimci
255 Öznur Karaca Cumok
256 Prof.Dr.Aziz Ekşi Ank.Üniversitesi Öğretim Üyesi
257 Prof.Dr.Bilsay Kuruç Eski DPT Müsteşarı
258 Prof.Dr.Cemal Talu Eski Ank.Üniversitesi Rektörü
259 Prof.Dr.Erendiz Atasü Yazar-Cumhuriyet Okuru
260 Prof.Dr.Hacer Ünlü Hacettepe Ünv.Öğretim Üyesi
261 Prof.Dr.Kemal Kocabaş Yeni Kuşak Köy Enst.Der.Genel Bşk.
262 Prof.Dr.Sedat Sever Ank.Üniversitesi Öğretim Üyesi
263 Rahmi Taşpınar Eğitimci
264 Rezzan Yorulmaz Emekli
265 Rüstem Kara Eğitim-İş Şube Başkanı
266 Rüveyde Çiçek Mühendis
267 Sabriye Berke Emekli-Ankara Cumok
268 Sadık Düzenli Nakliyeci
269 Safiye Topallar Vergi Müfettişi
270 Saime Kırıcı Emekli Öğretmen
271 Sait Beyhan Çıngı Ziraat Mühendisi
272 Sakine Baykan ÇYDD Samsun Şube Başkanı
273 Savaş Sönmez Araştırmacı-Yazar
274 Seçil Davut Cumok
275 Seda Nur Kayalar Cumok
276 Selahatin AY Emekli
277 Selahattin Ak Eğitimci
278 Selma Özbay Cumok
279 Semra İğitaç Emekli
280 Semra Meral Baysal Emekli
281 Sercan Coşkun Cumok
282 Serdar Balta Cumok
283 Serdar Coşkun Cumok
284 Serdar Şahinkaya SBF-Öğretim Üyesi
285 Serkan Çorbacı Cumok
286 Settar Akman Yönetici
287 Sevgi Melek Yiğit Eğitimci
288 Sevim Arslan Cumok
289 Sevinç Öylü Diş Hekimi
290 Seyhan Şimşek Cumok
291 Seyit Ali Aydın Ankara Cumok
292 Seyit Tekindor Müzisyen
293 Sezer Numanoğlu Cumok
294 Sibel Seval Ankara Cumok
295 Sinan Kavak Eğitimci-Sendikacı
296 Soner Şimşek Cumok
297 Şahin Yıldız Cumok
298 Şükrü Karaman Gazeteci
299 Taner Doğan Serbest
300 Taylan Özbay Yazar,Yayıncı
301 Tevfik Kızgınkaya Ziraat Müh.-Siyasetçi
302 Timur Özkan Mimar-Gezgin
303 Tiyatro Pembe Kurbağa  
304 Tolga Batman Cumok
305 TufanSüer E.Jeoloji Mühendisi
306 Tuncer Akay Cumok
307 Uğur Sivişoğlu Cumok
308 Ulaş Koray Gökben Cumok
309 Umut Gümüş Makine Mühendisi
310 Utku Gümüş Mak.Mühendisi
311 Ülfet Gönen Balcı Emekli
312 Ülkü Ayşe Tepe Eğitimci
313 Ümit Sarıaslan Yazar
314 Ümit Yüksel  
315 Vahap Erdoğdu Araştırmacı-Yazar
316 Vahide Tekcan Danışman
317 Volkan Özer Cumok
318 Vural Demirbaş Cumok
319 Yasemin Işıldak Cumok
320 Yavuz Yılmaz Emekli
321 Yavuz Yılmaz İnş.Mühendisi
322 Yılmaz Eser ADD Keçiören Şube Ynt.Kuru Üyesi
323 Yılmaz Özbay Cumok
324 Yrd.Doç.Dr.Cumhur Aydın Atılım Üniversitesi Öğrt.Üyesi
325 Yurdagül Şahinkaya Emekli
326 Yücel Erdoğdu Emekli-Sen Samsun Şube Başkanı
327 Zehra Arslan Cumok
328 Zeynep Doğanay Cumok
329 Zeynep Eren Ressam
330 Ziya Çavdar Eğitimci
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ana Fikir