Ölçüsüz Müttefiklik

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Bağımsız araştırmacı ve yazar Mustafa Yıldırım’ın aşağıdaki makalesinin bir bölümünü, The General: Karanlık Vadilerde Şeyh-NATO İttifakı (s. 100-104) adlı kitabından aldık. Günümüzde toplumsal muhalefet adına alternatif olma potansiyeli taşıyan örgütlenmelerin daha başlangıcında nasıl etkisizleştirildiğini, boğulduğunu, bu harekete sempati duyan ya da önderlik vasfına sahip ya da nitelikli elemanlarının hangi yöntemlerle birbirine düşürüldüklerini, pasifize edildiklerini, bunun yerine ABD ve AB güdümlü şirket, vakıf ve kuruluşlar eliyle akademi başta olmak üzere emperyalizm adına nasıl örgütlenildiğini anlatan bu yazıyı okurlarımızın dikkatlerine sunuyoruz.

 

ÖLÇÜSÜZ MÜTTEFİKLİK

 

“CIA’in eski operatörlerinden biri, en yoğun çalışmayı düşman değil de dost-müttefik ülkede yaptıklarını anlatıyordu. Haksız da değildi; çünkü karşı cephe zaten sizden yana olmaz, ama güvenilir dost ülkeyi, yani sınır karakolunuzu yitirmek savaşı da yitirmek demektir. Bu nedenle paraysa para, elemansa eleman, türlü tuzaklarla dolu ikili anlaşmalar vs. Uygulamaların da öyle uzaktan denetlenmesi ve gevşek tutulması; sol ya da sosyal demokrat bir ılımlı sol iktidar bir yana, sağ iktidarların bile az da olsa bağımsızlık çağrıştıracak en küçük ekonomik yönelimi endişe yaratırdı.

 

(…)

 

Özeni elden bırakmamak gerekiyor. Özellikle yurtdışına öğrenim için gitmek zorunda bırakılan gençler kendilerini Amerikan hürriyeti yellerine kaptırmadan önce CIA ustalarının yöntemlerini bilseler yeridir. CIA eski operatörlerinden Ralph Mcgehee yabancı gençleri hangi tuzağın beklediğine çarpıcı bir örnek veriyor:

 

“John (takma ad) Operasyon Direktörlüğü’nün içeride (ABD) uyguladığı yasa dışı projelerden birini yönetmekteydi. Genç üniversite öğrencilerini kendisine bağladı; eğitti, yetiştirdi, temel düşüncelerini değiştirdi ve ABD üniversitelerindeki solcu örgütlere sızdırdı”.

 

“Sarkma Operasyonu” da denilen projede çalıştırılan gençlerin Amerika’dan döndükten sonra bir an önce işbaşı yapması için de plan hazırdır;

 

“İçeride sol kimlik kazandırılan öğrenciler yabancı ülkenin komünist partileri için zeki, becerikli, iyi bir yem olmaktaydılar. Yabancı siyasal partiler onları ya doğrudan içlerine alıyor ya da güvenilir yandaşlar olarak kabul ediyorlardı”. (koyular bize ait).

 

Eğitilen yabancı öğrenciler Amerika’da da işe yarıyorlar ve solcu örgütlerde CIA hesabına muhbirlik yapıyorlardı. ABD yasalarına göre CIA’in yurtiçinde operasyon yapması yasaktı; ama söz konusu olan yabancı öğrenciler olunca yasadışılık serbestleşiyordu.

 

Bu serbestliğin şimdilerde kalktığını ileri sürmek safdillik olur. Yabancı öğrenciler üzerine geliştirilen projeler daha da genişletildi. Öğrenciler artık “sivil” denilen örgütlerde doğrudan işe alınıyor, ödemeler ücret olarak veriliyor, eğitimlerini tamamlayanlar ABD siyasal partilerinin kurduğu örgütlere çalışıyorlar.

 

Gençler geldikleri ülkenin rejimine muhalif olarak yetiştirilirken ABD’deki dinsel odaklarda (adlarının dernek ya da vakıf olması yanıltıcıdır) müritleştiriliyorlar; akademik sanlar verilerek ülkelerinde yönlendirici görevler üstlenmelerinin önü açılıyor. Artık siyasal partilere sızdırılmakla yetinmeyen şirket, onların milletvekili ve hatta bakan olmalarının önünü açıyor. Yurtiçinde hiçbir siyasal taban çalışması deneyimine sahip olmayan kişiler bir anda parti yönetimlerine seçiliyor; yüksek makamların danışmanı olabiliyor ve ulusal bilgilere doğrudan ulaşabiliyorlar. (koyular bize ait).

 

Yakın geçmişte katıldıkları ulusal toplantılarda yabancı devletin temsilcileri için tuttukları notların gazetelere yansıması onların özensizliklerinden çok, o not tutanların yabancı devletin gücüne ne denli güvendiklerini göstermektedir.

 

İÇ MUHALEFET NASIL YIKILIR?

 

Yalnızca dışarıda eğitilenlerle sınırlı değildir operasyon. Özellikle emperyalizmin dünyayı yeniden, sil baştan kolonileştirdiği bu dönemde çeşitli anti-emperyalist ya da “millici” ve “ulusalcı” adlarla kurulan ve birer “mıknatıs” işlevine sahip örgütlerin işlevini de unutmamak gerekiyor. Yurtiçinde siyasal etkinlik ortamının 12 Eylül 1980’den sonra uzun yıllar kesintiye uğramasıyla deneyimsiz kalan yeni kuşak (yaşları 20-40) yanıltıcı mıknatıslara kolayca yakalanmakta ve kısa sürede tasfiye edilmektedir. İyi niyetle kurulan dernekler, partiler de eski yöntemlerle etkisizleştirilmektedir.

 

Ülke içi muhalefetin etkisizleştirilmesinin incelikleri FBI’ın genel talimatlarında yer almaktadır (FBI Directive, 7.5.69):

 

  • Kuruluşun (derneğin, örgütün) yöneticilerini ve önderlerini birbirine karşı kışkırtmak; aralarında düşmanlık yaratmak.
  • Kuruluşun kendi yayınlarından alıntılarla yöneticiler ve üyeler arasında siyasal görüş ayrılıkları olduğu izlenimini yaratmak.
  • Üniversite öğrencilerinin örgütleri içinde böyle bir çalışma yaparken, “üniversite yöneticilerine örgütün uyuşturucu kullanımı ve özgür seks istediklerini belirten sahte dilekçeler göndermek. Aynı belgeleri üniversiteyi destekleyen kurumlara ve kişilere, örgüt üyesi öğrencilerin velilerine göndermek en ideal yöntemdir.

 

Örgütlerin, derneklerin, siyasal partilerin zayıf düşürülmesinin en kestirme yolu ise üyeleri arasına nifak sokmaktır.

 

(…)

 

Durum öyle gerektirebilir ki toplumsal öbekler, örgütler, siyasal partiler temel hedeflerde anlaşarak güçlerini birleştirebilirler. Bu durumda siyasal iktidarın ya da devlet kurumlarını güden aygıtın yapacağı iş çok yalındır ve talimat da çok açıktır;

 

  • Birbirine yakın görüşe sahip kuruluşlar arasında düşmanlık yaratmak. Bu çalışma örgütlerin her düzeyinde gerçekleştirilmelidir.
  • Kuruluş üyelerinin ya da gençlerin bir araya geldikleri topluma açık yerlerde (park, kahve, pastane vb.) uyuşturucu kullanıldığı bilgisini yaymak için gazeteciler bu gibi yerlere yönlendirilir. O yöredeki polis örgütüne de ihbarda bulunulur.
  • Kuruluşlara karşı en etkili çalışma, onların alaya alınması, gülünç durumlara düşürülmesidir. Bu konuda karikatürlerden, fotoğraflardan, mektuplardan yararlanılır ve özellikle yöneticiler, önderler üstünde çalışılır.
  • Örgüt üyeleri arasında güvensizlik yaratmak için uydurma bilgiler hazırlanır. Çok küçük, ama etkili bir örnek olarak; yapılacak toplantının ya da eylemin iptal edildiği ya da başka zamana ertelendiği bilgisi yayılır.

 

Daha pek çok talimatla zenginleştirilen bu tür uygulamalarla örgütler parçalanmış, parti içi tartışmalarla hizipler yaratılmış, hedefler şaşırtılmış, birçok örgüt yasadışı etkinliklere yönlendirilmiştir.”

 

Bazı ifadelerdeki koyulaştırmalar derleyene aittir.

 

Kaynak: Mustafa Yıldırım, The GENERAL: Karanlık Vadilerde Şeyh-NATO İttifakı, UDY, Ankara: 2011

 

DERLEYEN: ONUR AYDEMİR

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ana Fikir