Vietnam Komünist Partisi’nin 1 ay önce yapılan kongresine sunulan raporun özeti- Cem Kızılçeç

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Vietnam Komünist Partisi M.K. raporu 2016-2020 yılları arasındaki süreç için odaklanılacak altı görev tanımladı:

Kongre raporunda, Vietnam’da gelecekteki sosyalist reform sürecinin politika, ekonomi, kültür, toplumsal gelişme, ulusal savunma/güvenlik ve diplomasi alanlarındaki çabalar bakımından daha kapsamlı ve senkronize olması gerektiği vurgulandı. Bu 7 başlık içerisinde, sosyo-ekonomik gelişmenin odak noktası konumunda, parti inşasının ise anahtar önemde olduğu vurgulanırken; kültür inşası ve insan kaynaklarının ahlaki temeli oluşturduğu, diğer yandan ulusal savunma ve güvenlik alanının güçlendirilmesinin ise hayati önemde bir görevler olduğu belirtilmiştir.

Sonuç olarak, M.K raporu 2016-2020 yılları arasındaki yeni süreç için odaklanılacak altı görev tanımlamıştır.

Birincisi, parti inşasını ve partinin yeniden düzenlenmesini güçlendirmek, politik düşüncenin, ahlakın ve yaşam tarzının gerilemesi ve yozlaşmasına karşı önlemleri güçlendirmek ve bu alandaki mücadeleyi yükseltmek, görevlerini layıkıyla yerine getirecek yetenekli ve saygın geniş bir kadro havuzu yetiştirmek.

İkinci görev, temiz, verimli, etkili çalışan aygıtlara sahip olan bir politik sistemin örgütlenmesi ve yolsuzluğa, savurganlığa ve bürokrasiye karşı mücadelenin güçlendirilmesi.

Üçüncüsü, ekonomik büyümeyi, emek üretkenliğini ve ekonominin rekabet gücünü teşvik etmemiz; özellikle kırsal ve yeni-tipte kırsal bölgelerin inşasına odaklanarak, ulusal sanayileşme ve modernleşmeyi hızlandırmamız gerekiyor.

Dördüncü görev ülkenin bağımsızlığının, egemenliğinin, birliğinin ve sınırlarının bütünlüğünün kararlılıkla korunması, ulusal gelişim açısından barış ve istikrarın güvence altına alınmasıdır.

Beşinci görev; bütün kaynaklarımızı ve halkın yaratıcılığını harekete geçirmek ve ulusal birliğimizi güçlendirmektir.

Altıncısı, insan kaynaklarımızı, ahlaki, kişilik yapısı (karakter), yaşam tarzı, , zekâ ve çalışma kapasitesi yönlerinden geliştirmeye önem vermek.

28 Ocak’a kadar devam edip, 1 hafta süren Kongre’ye, 4,5 milyon parti üyesini temsilen 1,510 delege katılıyor. Politbüro üyesi ve Başkan Truong Tan Sang, yaptığı konuşmada kongrenin, sosyalizme doğru ilerleme davasına sahip çıkan Vietnam’da, tüm ulusun demokratik, adil, müreffeh, uygar bir ülke kurmada güçlü bir iradeye ve kararlılığa sahip olduğunu yansıttığını vurguladı.

 

Cem Kızılçeç

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ana Fikir