101 soruda Türk politikası …M.Tanju Akad

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Size 101 soru hazırladım. 1001 de olabilir tabii. Bunların en azından 60 tanesine yanıtınız yoksa, politikaya

girmeden önce biraz daha hazırlık yapmanızı öneririm

mtakad@anafikir.gen.tr

Ülkemiz bilinmeyen bir geçmişten beri sürekli kriz içerisinde olduğu için (ki gerçekten tarihimizde krizsiz bir dönem bulamıyorum), politikaya heves edenlerimiz çoktur. Ne var ki, politika meşakkatli bir iştir. Her gün laf anlatmak, olayları izlemek, uzlaşma aramak vs. birçok çaba ve fedakarlık gerektirir. Bu nedenle politikayla ilgilenmek istiyorsanız zihninizde buna hazırlıklı olmanızda sayılmayacak kadar yarar vardır. Size 101 soru hazırladım. 1001 de olabilir tabii. Bunların en azından 60 tanesine yanıtınız yoksa, politikaya girmeden önce biraz daha hazırlık yapmanızı öneririm. Bu zor yolda hiç değilse bilginin gücüyle ilerlemek gerekir, yoksa moraliniz düzgün kalsa bile hiçbir amacınıza ulaşamazsınız. Perspektifi olmayan bir mücadele asla başarıya ulaşamaz… Pekala, sen bunların yanıtlarını biliyor musun diye sorarsanız bazılarında kem küm edebilir ve kaçamak yanıtlar verebilirim, ama siz de soruya soruyla yanıt vermeyin lütfen, yani!

İşte sorularımız. Burada herhangi bir önem veya konu sıralaması gözetilmemiştir.

1. Dış tesirlere karşı muhalefet esas itibariyle devletin ve kurumsal siyasetin dışında kalanların üzerine yıkılırsa, bu görev nasıl yapılabilir? Bağımlılık nispi midir?

2. Bürokraside veya politikada ülke çıkarlarını koruyacak etkili grupların olmaması nasıl bir devlet mantığına sığar? Solcuların bu mantık karşısındaki durumu farklı ülkelerde nasıl tezahür etmiştir?

3. 1950’den beri yapılan uyarılar ve başımıza gelenler yeterince etkili olmadıysa, bundan sonra gidişatı değiştirecek faktör veya faktörler ne olabilir? Daha önceki politikacı kuşaklar yeteneksiz miydi?

4. Cumhuriyetçiler yeni koşullara ayak uyduramıyorlar mı, yoksa fazlasıyla mı uyum gösteriyorlar? Beceri ve yetenek eksikliği belirleyici midir?

5. Batıya boyun eğiş salt ekonomik nedenlerden mi kaynaklanıyor yoksa siyasette geleneksel bazı komplekslerin etkisi var mı, varsa ne kadar? Osmanlı atalarımız kadar şahsiyetli değil miyiz? Yönetici kesim şuur altında batının üstünlüğüne inananlardan mı oluşuyor?

6. Yetkililerin hepsi işbirlikçi mi, yoksa ülke çıkarlarını bir ölçüde olsun koruyorlar mı? Örnek verebilir misiniz?

7. Batılıların Türkiye’nin direncini kırmak için öncelikle CHP’yi denetime aldıkları doğru mudur? CHP muhalefet yapmıyor mu, yaptırmıyorlar mı? Sadece “yapar gibi” mi yapıyor?

8. Kürt sorununu mevcut koşullarda çözümsüz olduğuna göre, bununla nasıl yaşayacağız? Koşullar değişinceye kadar tüm yurttaşlarımızın huzursuzluğu nasıl azaltılabilir?

9. CHP’nin Ak Parti’nin dümen suyuna girerek ve patronlarına “ara sıra bizi de görün” mesajı vererek sözde siyaset yapması parti tabanında hiç mi rahatsızlık yaratmıyor?

10. CHP’nin tabanı ne kadar AKP’lileşti? Ekonomik programları farklı mı?

11. CHP tabanında silkinme olabilir mi? Olabilirse koşulları ve başarı şansı nedir?

12. MHP’nin milyonlarca oy vereni içerisinde, bu partinin yabancı güçlerin denetiminde nasıl kurdurulduğunu merak eden tek kişi yok mu?

13. Müslümanlar arasında batıya bağımlılıktan rahatsız olanlar niçin bu kadar az? İslam dünyasının üzüncü durumundan, mesela Irak, Pakistan, Afganistan, Suriye ve diğerler ülkelerden ve Filistin’den dolayı acı çekmiyorlar mı?

14. Herhangi bir halk kesiminin talepleri diğer kesimlerle çelişiyorsa ne yapılmalı? (Dikkat, burada halk kesimleri arasındaki çelişkilerden söz ediyoruz)

15. Necip milletimizin temel hak ve özgürlükler konusunda sessiz kalması liderlere ve siyasete güvensizlikten mi kaynaklanıyor? Halkımız liderlere mi bakıyor yoksa politik programlara mı?

16. Türkiye’de kaç kişi parti programlarını okuyor? Okuyan varsa kim okuyor?

17. Yeni liderler niçin zor çıkıyor? Nitelikli insanlar siyasete uzak mı bakıyor? Kurumsal siyasette ilerlemek  için illa yabancı vakıfların tornasından mı geçmek gerekir?

18. Bir kısım solcular, emperyalizmin solcuları solcularla boğdurma politikasını gerçekten fark etmiyor mu?

19. Yabancı vakıflardan para aldığı ortaya çıkan solcular niçin bundan utanmıyor?

20. Türkiye’de milliyetçi bir sol var mıydı? Varsa kimdi? Batılılar kavram karışıklığı yaratarak denetime aldıkları liboş solcular için yurtseverlerden nasıl hedef yarattılar? Tasfiye ettikleri cuntacılar ile onlarla savaşmış yurtseverleri nasıl bir arada gösterdiler?

21. Dünya tarihinde yurtsever (patriot) olmakla suçlanan insanlara (solcu olsun olmasın) tek bir emsal var mı?

22. Liboş solcuların hepsi parayla satın alınmıyor? Gönüllü olanları nasıl ikna etmişler?

23. Kapitalizme biat edenler, tarihin sonu diyenler niçin hala solcuyuz diyor? Bunu yıkıcı görevlerini sürdürmek için mi sürdürüyorlar?

24. Türkiye halkının futbolseverleri şike yapan takımını niçin kınamaz? Tam tersine niçin destek verir? Ne pahasına olursa olsun kazanmak istedikleri için mi?

25. Kulüp yönetimleri tarafından ufaktan beslenen amigo çetelerinin politik tavırları olabilir mi, olabilirse nasıl olur? Bunların sayısı nedir?

26. Şikeli bir lige bu kadar ilgi sadece basının şişirmesi mi, ya da genel ahlaki bir çürümenin basit yansıması mıdır?

27. Ligdeki kirliliğin sokaktaki görüntüleri varoş taşkınlığının kulüpler tarafından yönlendirilmesinden mi kaynaklanır yoksa kendiliğinden mi gelişir?

28. Amigo çeteleri dışında kalan taraftar topluluğunun ülke yönetimiyle ilgili anlayışlarıyla hayatlarında kaç kez müzeye gittikleri arasında bir bağ olabilir mi?

29. Bu ülke nasıl oluyor da o kadar çok “iç düşman” yaratmaktan çekinmiyor?

30. Bugüne kadar ülkeyi yönetenler –hukuksuzluğu, adaletsizliği filan falan bir kenara bırakalım- bu kadar çok “iç düşman” yaratmanın bir gün başlarına bela olacağını hiç düşünmediler mi?

31. Sosyal demokratlar, cari politikaları ne olursa olsun niçin genelde beceriksizlik timsali oluyorlar? Niçin her şeyi yüzlerine gözlerine bulaştırıyorlar?

32. CHP içerisinde akıllı ve becerikli unsurları tasfiye eden bir mekanizma mı var, yoksa başka yerde dikiş tutturamayanlar mı CHP’li oluyor?

33. Birkaç iyi sosyal demokrat belediye beceriksizliklerine yeterli istisna sayılabilir mi?

34. Bu topraklar niçin bu kadar çok ihanet üretiyor? Feodal etkilerin hala bir rolü olabilir mi? Yurttaşlık bağının üzerinde birçok başka bağlılık koyabilmeleri bununla mı ilgili?

35. Türkiye’de yüzlerce balıkçılık kooperatifi var. Dalyanların başını tutan birkaç tanesi dışında hiç birisi balık neslini korumak için en ufak bir çaba göstermiyor, niye?

36. Balıkçıları geçtik, kamu otoritesi çoğu tükenme noktasına gelen kaynakları niçin komşu ülkelerin yüzde biri kadar korumuyor?

37. Deniz ve tatlı sularda biyolojik hayatın korunması için beş adet öneriniz olabilir mi?

38. Türkiye’de aklı başında sayılabilecek milyonlarca insan, üstelik de beş dakikada her şeyi öğrenebilecekleri kaynaklar varken, enayi haber programları karşısında binlerce saatlerini niçin heba ediyor? Bunlar mazoşist midir, yoksa o kadar da akıllı değiller mi?

39. Dünyanın en az okuyan ülkesi (nüfus başına) olma unvanı daha ne kadar bizde kalacak?

40. Türk sporcularının on beş yaşına kadar (gençler) performansı bütün dallarda dünya ortalamasının gerisinde değilken, bu yaştan sonra niçin hızla çok gerilere düşüyor? Örgün eğitimin kötülüğünden mi, hiç kitap okumadıklarından mı, yoksa başka bir neden olabilir mi?

41. Tarımımızı öldüren miras yasası için niçin 50 yıldır hiçbir şey yapılmadı? Bu konuya el atmak da AKP’ye mi bırakıldı? Bir fabrika miras kalırsa mirasçılar makinelerini paylaşıp götürmüyor. Tarım işletmeleri ise bölündükçe bölünüyor? Bunların parçalanmasına izin veren başka ülke yok. Biz dünyanın seçilmiş akıllıları mıyız?

42. Sizce İl Özel İdareleri ve İl Genel Meclisleri işlevsel hale getirilebilir mi? Yerel yönetimler ile bağlantıları nasıl olmalıdır?

43. Türkiye’nin bir kısım solcuları Marksizmin zenginliğinden hiç nasiplenmeden, sanki bu eski bir dinmiş de onlar da bu dinin mirasını korumakla görevli rahiplermiş gibi davranıyorlar. Yüz küsur yıl önce bambaşka nedenlerle ve amaçlarla kaleme alınmış metinlerden gerekçe ya da formül aramaktan nasıl vazgeçirilirler?

44. Bir kısım insanın geçmişi inkarcılığında imparatorluk bakiyesi olmanın payı var mıdır?

45. Bir kısım solcunun kapitalizme biatında, hangi faktörler ön plandadır? Önemli bir şey midir?

46. Yurttaşlarımız niçin ışık ve ses kirliliğinden, trafik gürültüsünden rahatsız olmazlar? Bütün kıyılarımızda trafik uğultusuna kurban bırakılmamış birkaç kilometrelik yer kalmışsa, bunlar da yabancılara ayrılmıştır? Yani, bu nasıl oluyor?

47. Sosyalizm bir dogma değil, her şeyden önce insana saygıdır. Bu saygıya (hem kendilerine, hem başkalarına karşı) sahip olmayan kişiler niçin kendilerine solcu der?

48. Türkiye’de liderler taraftarlarının özsaygılarını artırmak yerine bu saygıyı yok ederek onları yönlendirmeyi tercih ediyor. Bu şekilde kendi altlarını oyduklarını mı anlamıyorlar, yoksa küçük olsun benim olsun mu diyorlar?

49. Siyaset hasmının en akıllı hamleleri yapacağını düşünerek politika geliştirmek sanatı iken, Türk siyasetçileri niçin böyle bir şey yapmıyorlar. Acaba politika geliştirmemelerinin nedeni ne yapacaklarının sürekli olarak kulaklarına sufle edilmesi midir?

50. Bütün dünya ülkeleri biyolojik atıkları kompost yaparken biz çok akıllı olduğumuz için mi onları yakıyoruz? Topraktaki diğer mikroorganizmalarla birlikte küle çeviriyoruz?

51. Sözde ileri olduğumuz futbol seyirliğinde (spor dalı denecek yanı kaldı mı?) bugüne kadar bir Türk ekolü niçin yaratamadık? Her takım ve dolayısıyla milli takımlar o anda hangi yabancı teknik adam varsa onun kafasına göre oynamaya çalışıyor? Bu daha ne kadar sürecek? Sistem kavramından yoksunluğumuzun bir yansıması mıdır?

52. Tarım girdilerinin hatalı kullanımı ve gıda imalat tekniklerinin bozukluğu neredeyse her ailede bir kanser vakasına neden olduğu halde, niçin herkes susup oturuyor?

53. Türkiye halkı kendisini aptal yerine koyan basına, şike yapan futbolcuya, şuna buna, ya da herhangi birine niçin mesela tek maç boykot yapmıyor, ya da satışlarını düşürmüyor? Acaba, şike yapana değil de yakalanana mı kızıyor?

54. CHP’liler sosyal demokratız diyor. Bugüne kadar sosyal demokrasiyle bağlantı kurulabilecek tek bir politikaları ya da uygulamaları, hatta tepkileri olmadığı halde bunu nasıl telaffuz edebiliyor? Sosyal demokrasiyle ilgili tek bir tanım getirmeden bu yalanı nasıl sürdürüyorlar.

55. CHP Kurultayları niçin hep itiş kakış içinde, düzensizlik timsali oluyor? Hiç düşündünüz mü?

56. Soğuk Savaş bittiğinden beri işlevsiz kalan MHP niçin hala siyaset sahnesinde tutulmaya devam ediliyor? Acaba bir nevi yedek midir?

57. Türkiye’de bütün partiler ülke yönetimini AKP’ye bırakıp tatile çıkmışa benziyor? Acaba partilere hazine yardımı kesilse CHP ve MHP kendilerini emekliye ayırırlar mı?

58. Eğer hazine yardımı olmazsa, ayakta kalamayacak olan parti hangidir desem, bir fikri olmayan var mıdır? Bir de, ayakta kalacak olan diye sorsam?

59. Parlamento’daki üç buçuk partilik siyasi yapı yakın gelecekte değişebilir mi? Değişirse önemli olur mu?

60. Kapitalizmin bencilliği eski değerlerin üzerinden asfalt silindiri gibi geçince, eski mahalle adabından, esnaf ahlakından, sevgiden, saygıdan, alçakgönüllülükten, dayanışmadan geriye hiçbir şey kalmıyor mu?

61. İnsanların çoğu hileye, suça ve adaletsizliğe değil, bunların kendi tuttukları tarafa yapılmasına kızıyor?

62. Halkın çoğunluğu işkenceye karşı çıksa, işkence hala devam eder miydi?

63. Türk seyircisi takımının maçı alması için her şeyi yapmaya hazır mıdır?

64. Otuz altı kişinin yakıldığı Madımak Oteli kebapçı yapılınca, burada afiyetle yemek yiyenleri aklınız alıyor mu? Daha çirkin bir şey duydunuz mu?

65. Dünyanın başka bir ülkesinde Madımak Oteli lokanta yapılır mıydı? Yapılabilir miydi? Örneğin Auswichz’de bir eğlence merkezi kurulabilir mi?

66. Türkiye’de kaç kişi ülke kaynaklarının yağmasından pay alıyor? Mesela 30 milyon olabilir mi?

67. Kent arazilerini + meraları + ormanları + sulak alanları + belediyeleri + su toplama havzalarını + diğer kamu kaynaklarını yağmalayanlar aileleriyle birlikte 30 milyon var mıdır?

68. Eski yağmacılık geleneği hala bir şekilde sürüyor mu? Yeni yağmada payı var mı?

69. Bu kadar yaygın yağma olmasa, düzenin sürekliliği sağlanabilir miydi?

70. Bu kadar yağmaya karşı Türkiye nasıl ayakta duruyor? Meğer ne zengin bir ülkemiz varmış mı diyeceğiz?

71. Hayvanlara ve tabiata bu kadar eziyet eden bir toplum, insanlara saygı göstermeyi öğrenebilir mi?

72. Son derece sevimli olan ülkemiz çocuklarının büyük kısmı büyüdükçe niçin bu özelliklerini yitiriyor. Milyonlarca kişinin yobazlık ve ırkçılığa sapmaları sadece önlerindeki kötü örneklerden mi kaynaklanıyor.

73. Gettolaşan beton yığınlarında gün doldurmak yerine daha iyi bir hayat için gayret göstermemek acaba inançsızlıktan ve güvensizlikten mi kaynaklanıyor?

75. İnsanların üçte birinin anti-depresan ilaçlarla yaşadığı, yarısının psikolog abonesi olan gelişmiş kapitalist topluma karşı alternatif arayışı nasıl oluyor da bu kadar zayıf kalıyor. İnsanlığın önündeki tek model bu kabul edilebilir mi?

76. İnsanlar istediklerini yapabilecekleri en değerli saatlerine niçin boş vakit diyorlar. Gerçekten bunu boş vakit olarak geçirenler niçin o kadar çok.

77. TC vatandaşları, sağcısıyla solcusuyla hemen hepsi, bir konuyu tartışırken niçin derhal konudan sapıyorlar ve birbirlerini söylemedikleri ekstremlerle itham ederek akıllarına geleni öne atıyorlar. Bu nedenle mi tartışmalarımız genelde bir işe yaramıyor?

78. TC vatandaşları vergi kaçırıp topluma kazık atarken hayatı kendileri için ne kadar pahalılaştırdıklarını nasıl oluyor da hiç düşünmüyorlar. Okullar kötüleşince çocuklarını fahiş fiyatla özel okula gönderiyor, ya da özel hastanelere astronomik bedeller ödüyorlar.

79. Devletin yağmaya göz yumması tercih midir, yoksa çaresizlikten midir? Yumulmadığı zaman ne olur?

80. Siyanürlü madenlere, HES’lere direnenler kısa sürede satın alınabiliyorsa, bunu nasıl açıklamalı?

81. Uluslaşma sürecini tamamladık mı, tamamlamadıysak eksik kalan nedir?

82. Uluslaşma süreci eksik kalan bir toplum iyi bir sosyal-politik düzen kurabilir mi?

 83. Türkiye’nin sürekli krizinin temel nedeni ekonomik midir, yoksa başka nedenlere, örneğin Avrupa ülkeleri gibi demokratik devrimlerden geçmemesine mi dayanır?

84. Emperyalizmin baskısı altında bir ülkede demokratik devrimin yolu nasıl bulunur?

85. Evine her türlü masraf yapan bir Türk niçin sokağına tek kuruş harcamak istemiyor? Bunun kentleşme-yerleşme kültürüyle alakası nedir?

86. Toplumun ortak harcamaları için nasıl fon oluşturulur? Bu gelirleri ve vergileri belirleyecek toplum otoritesi nasıl oluşur?

87. Türkiye’nin ulaştırma yapısının nasıl daha rasyonel hale getirileceği konusunda üç tane gerçekçi öneriniz var mıdır? Devletin ulaştırma ana planına hiç baktınız mı?

88. Üretim planlaması farklı sektörlerde, farklı düzeylerde nasıl yapılıyor konusunu hiç incelediniz mi? Enerji planlaması ile ilişkisini üzerine yazılanları okudunuz mu? Su sorunları üzerinde kaç kitap ya da makale okudunuz?

89. Türkiye’de kooperatiflerin niçin kötü işlediği konusunda bir görüşünüz var mı?

90. Türkiye Büyük Millet Meclisi demokratik bir temsil sağlamakta mıdır? Değilse nasıl sağlar?

91. Türkiye’de seçim ve siyasi partilerle ilgili kanunlar değişirse, ülke daha demokratik olabilir mi? Bu değişimin esasları konusunda fikriniz var mı?

92. Batı’nın zorladığı şekliyle, İslam ile demokrasi bağdaşabilir mi? Başka şekillerde bağdaşabilir mi?

93. Laiklik olmadan demokrasi olabilir mi? Her ülkenin demokrasisi farklı olmak zorunda mıdır, değil midir?

94. Bir kısım liboş solcuların İslami kesimden demokrasi beklemelerinin anlamı nedir? Giderek paniğe kapılmakta olmaları sizde nasıl duygular uyandırıyor?

95. Günde 150 milyon dolar borç faizi ödeyen bir ülke ne yönde gelişir? Dünya borç krizinin politikaya etkileri nelerdir?

96. Kamu borçlanması nasıl tasfiye edilir. Ülkeler para sahiplerine ebediyen fon aktarırsa ne olur?

97. Türkiye’nin AB’ye alınacağına gerçekten inanıyor musunuz? Alınırsa ne olur, alınmazsa ne olur? AB’nin geleceği olduğunu düşünüyor musunuz?

98. Türkiye’nin çok yönlü bir dış politika izleyebilmesi mümkün müdür? Tercihlerinde ne ölçüde serbesttir? Yönlendirme veya kısıtlamalara maruz kalıyorsa, bunun mekanizmaları nelerdir?

99. Gerçekçi ve başarı şansı olan siyasi programlar nasıl oluşturulur? Bunun ön koşulları var mıdır? Zamanı var mıdır? Yok mudur?

100. Doğru düşünme konusunda okuduğunuz kitap veya makale var mı? Dünyada bu konuda nasıl bir literatür var, hiç baktınız mı? Düşünür gibi yapmak ile düşünmek arasındaki farkı hiç tartıştınız mı? İnsanların yüzde kaçı düşünür, yüzde kaçı düşünür gibi yapar?

101. Kendinizde sonsuz sorunlarla uğraşacak ve düşünmeyen insanları düşünmeye yönlendirecek gücü görüyor musunuz? Hatta, bundan keyif alacak bir yapınız var mı?

Bir bakalım. Duruma göre, ya bunları hiç gündeme getirmemiş ol, ya da gelecek sefere 1001 soru yap, bu senin için yeterli bir azap olur derler. Belki de hiç bir şey demezler… Muhtemelen demezler… bir bakalım…

M.Tanju Akad

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ana Fikir