Güney Afrika Halkları

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Irkçı rejim siyah Afrikalıları etnik temelde yasal olarak birçok gruba ayırmıştır. Aşağıda belirtilen temel etnik grupların her biri daha alt gruplara ayrılmaktadır:

  1. Ngunis topluluğu: Zoulou, Xhosa, Swazi, Ndebélé’den etnik gruplara ayrılmakta ve siyah nüfusun yarısını oluşturuyorlar.
  2. Sothos topluluğu: Tswana, Pedi, Kuzey Sotho’lar ve Güney Sotho, ( kendi içinde 3 alt gruba ayrılıyor) etnik gruplara ayrılmakta ve siyah nüfusun 1/3’ni oluşturuyor
  3. Tsongas topluluğu (Shangaans da denilmektedir)
  4. Vendas topluluğu Zimbabve sınırına yakın bölgede küçük bir topluluktur.

Günümüzde Güney Afrika nüfusu ve etnik gruplarını dağılımı – gök kuşağı olarakta söylenen etnik çeşitlilik- o günlerdeki toplum yapısı hakkında da bir fikir vermektedir

 

http://www.ethnonet-africa.org/data/rsa/genpop.htm

http://fr.wikipedia.org/wiki/Bantoustan

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ana Fikir