Özgürlük Sözleşmesi

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Biz Güney Afrika halkı olarak, siyah, beyaz hepimiz  -eşit yurttaşlar ve kardeşler olarak- bu Özgürlük Bildirgesi’ni kabul ediyoruz. Ve bu bildirgede zikredilen demokratik haklar kazanılana dek, hep birlikte azirn ve cesaretle, mücadele edeceğimize and içiyoruz.

Halk yönetimi kurulacaktır

Her erkek ve kadın seçrne ye seçilme hakkına sahip olacaktır.

Ülke yönetiminde görev alma hakkı herkese tanınacaktır.

Halkın hakları eşit olacakt, renk ve cinsiyet farkı gözetilrneyecektir.

Azınlık yönetiminin, danışrnanlık, kültür merkezleri, bilirkişilik gibi bütün kurumları, halk yönetiminin demokratik organları ile yer değiştirecektir.

Bütün halklar eşit olacaktır!

Devlet dairelerinde, mahkemelerde, okullarda ırk ve rnilliyet farkı gözetilrneyecektir.

Bütün halklar kendi dillerini kullanmakta, kültürlerini ve adetlerini geliştirmekte eşit hakka sahip olacaklardır.

Bütün ulusal azınlıkların ulusal onurları yasalarla korunacaktır.

Milliyet, ırk ye renk ayırımına ve bunların aşağıIanmasına yönelik söz ve eylem ceza gerektiren şuçlardan sayılacaktır.

Bütün ırk ayırımı yasaları ve uygulamaları yürürlükten kaldırılacaktır.

Ülke zenginliği halkın olacaktır!

Yurdumuzun ulusal zenginliği ve Güney Afrikalıların bütün mirası halka sunulacaktır.

Veraltı zenginliklerimiz, bankalar ve tekelci endüstri kollari bütünüyle halkın sahipliğine devredilecektir.

Öteki endüstri kolları ve ticaret halka yararlı hale getirilmek içinden gözden gecirilecektir.

Herkes, dilediği yerde ticaret yapmakta, işletme açmakta, iş ve mesleğini seçmekte eşit haklara sahip olacaktır.

Toprak işleyenin olacaktır!

Toprak edinmede ırksal bir temele dayanan tahdit kaldırılacak toprak özleminin ve kıtlığın giderilmesi için, toprağın tümü üzerinde çalışanlar arasında yeniden bölüştürülecektir.

Devlet; tarım araçları, tohumluk, traktör temininde köylüye yardım edecek verimi artırmak içim barajlar yapacaktır.

Toprakta calışanların diledikleri yere yerleşmeleri garanti edilecektir.

Herkes dilediği yerden toprak edinebilecektir.

Kimsenin malı – mülkü elinden alınmayacak, zorunlu işçilik ve çiftlik hapisaneleri tamamen kaldırılacaktır.

Kanun karşısında herkes eşit olacaktır!

Hiç kimse adil bir yargılanmadan geçmeden mahkum ve sürgün edilemeyecek veya kayıt altına alınamayacaktır.

idari makamlar ernriyle hic kimse cezalandırılmayacaktır.

Mahkemeler halk adına karar verecektir.

Ceza, sadece halka karşı işlenen ciddi suçları kapsayacak ve öç almayı değil, yeniden eğitmeyi amaçlayacaktır.

Polis ye ordu halkin yardımcısı ve koruyucusu olacak, bu meslekler herkese açık bulundurulacaktır.

Irk, renk ve inanç konusunda ayırım yapan bütün kanunlar kaldırılacaktır. 

Herkes insan haklarından eşit olarak yararlanacaktır!

Yasa, herkes için anadilini konuşma, örgütlenme, toplanma, ibadet etme, cocuğunu eğitme hakkını garanti edecektir.

Konut dokunulmazlığı polis baskınlarına karşi yasalarca korunacaktır.

Köyden kente, bir bölgeden ötekine, Güney Afrika dışına seyahat serbest ye kısıntısız olacaktır.

Bu özgürlükleri kısıtlayan bütün yasalar kaldırılacaktır.

İş olacak, güvenlik olacaktır!

Çalışan herkes sendika kurmada, yöneticilerini seçmede ve işverenle toplu sözleşme yapmada serbest olacaktır.

Devlet, çalışanların hak ve görevlerini tanıyacak ve işsizlikle mücadele edecektir.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ana Fikir