Şiir Yaşatıyor-Âşık İhsani

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

                                                 (1932 Diyarbakır- 21.04.2009 Diyarbakır)

Pertev Naili Boratav’ın deyimiyle o tam anlamıyla bir halk ozanıdır. Ekonomi ve kültürel alandaki değişikler 60-70’li yıllarda halk ozanlarının da popülaritesinin artmasını sağlar. Âşık geleneğini sürdürenler arasında partilerle flört edenler de olur. Bunlardan birisi de İhsani’dir. Önce Demokrat Parti, kopuş, arkasından TİP. O yıllarda sol kesim ve dünya basınıyla birlikte yurtdışında da âşığımız tanınır. İhsani, toplumun sorunlarına çare arayışlarını şiirleriyle, türküleriyle ve yazdığı kitaplarla dile getirir.

Aşağıda bir  şiirine yer vereceğimiz İhsani köy köy şehir şehir dolaşır, türkülerini dobra dobra söyler.

  1. yüzyıl… Çağımızda, Nâzım’ın deyişiyle üç telli saz, meramımızı yeterince aktarmada kullanışlı bir alet olabilir mi?

Günümüz Türkiye’si artık halkın ileri unsurlarının maestro olduğu geniş çaplı orkestradan çıkacak sesi bekliyor. Tüm yurda yayılan. Evrensel bir akışla Türkiye’nin sorunlarına halkı deva kılan… Militanca bir çabayla yönetilenin yöneten olduğu bir düzen İhsani’lerin de en büyük arzusu idi. Şimdi toplum da sistem de değişti. Artık yeni usuller gerekiyor kitlelere sesimizi çok daha iyi duyurmak için. Emeğin Türkiyesi’ni yaratmak için. Teknolojik devrim bu hizmeti kısmen de olsa sağlayabiliyor sözgelimi. Gezi’nin piyanistini hatırlayalım ve onun tüm dünyaya ulaşan müziğini.

 

VATAN

                                                    

Gerçekleri gün yüzüne sermeye

Âşıkın duvarda sazı bekliyor

Arıya bal çevreye can vermeye

Çiçek kar altında yazı bekliyor

 

Davullar tokmağı potinler bağı

Kavgalar yiğidi yiğitler dağı

İşçi makinayı köylü toprağı

Toprak kanun kanun hızı bekliyor

 

Besiye çekilmiş birtakım kişi

Her biri bir yere batırmış dişi

Dertliler dermanı işsizler işi

İş bakanı bakan gezi bekliyor

 

Vatansızlar kalkmış vatan almaya

Ak üstüne kara leke çalmaya

Vatan şu dünyada vatan kalmaya

Bir seher vaktinde bizi bekliyor 

Kaynakça:

 

Dünden Bugüne Türk Şiiri Antolojisi, Asım Bezirci, May Yayınları, Birinci basım, Kasım 1968, İstanbul, s.284

Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü, Behçet Necatigil, Varlık Yayınları, 15. basım, 1993, İstanbul, s.48

Türkhalkbilimi, 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı, Prof. Pertev Naili Boratav, Gerçek Yayınevi, 2. baskı, Şubat 1973, İstanbul, s.36

 

 

Hazırlayan: Serkan YAMAN                             

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ana Fikir