“Yüz Yılın Ardından Birinci Dünya Savaşı” Toplantılarında Neler Konuşuldu?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Postmodernistlerin hedeflerinden biri de Tarih Bilincini yok etmekti.

Ahmet Yıldırım

Bilindiği gibi neoliberal saldırının öncü silahlarının hedefi kültürel alandı. Postmodernizm olarak edebiyatı hallaç pamuğu gibi atıp çökerten bu atağın ikinci hedefi tarih alanı oldu. Tarihi ters yüz ederek, “resmi tarih” söylemiyle aşağılayarak yerine belgesiz, bilgisiz, söylentiye dayalı, bilimsellikten uzak başka bir disk yerleştirilmiş tarih kafası kondu.

Mustafa Kemal’in kurduğu Türk Tarih Kurumu, yayınlarıyla önemli yayıncılık işlevi görüyor. Ancak günlük politikaya eklemlenmiş emperyalist saldırılara karşı yeterli mücadele yöntemlerine sahip değil. Üniversitelerin tarih bölümleri ve tarih toplulukları hayli fazla. Ancak toplumsal mücadele arenasında pek görünemiyorlar. Kuramsal derinlikten ve yer yer nesnellikten yoksun akademik çalışmalar günlük yaşamı kurtarma ve akademik olarak yükselme kaygılarından kurtulamıyor. Çoğu fakülte yönetimi tarihe yaklaşımda nirengi noktasını kaybetmiş, “cemaat” ya da “Türk İslam Sentezi” etkisinde.

Bu olumsuz durum üzerine, “Atatürkçülük ve Cumhuriyetçilik” ilkelerini benimseyen tarihçiler “Tarih Topluluğu (TT)” adlı özerk bir kurumu oluşturmak için Nisan 2014 tarihinde birleştiler.

“Atatürkçü ve Cumhuriyetçi Akademisyenler Tarih Topluluğu” “Kuramsal Hedefler”i olarak önüne, “Tarihsel Yöntem’in, her türden sorunun aydınlanmasına ve çözümlenmesine katkıda bulunacak güçlü bir araştırma yöntemi olarak tanınmasını ve benimsenmesini sağlamak, ‘Anadolu Merkezli’ ve ‘Çok Boyutlu’ tarihçilik bilincini yerleştirmek ve kısır tarihçilik anlayışlarıyla mücadele etmek”i koymuş.

Tarih Topluluğu’nun “Kılgısal Hedefler”i ise, “Cumhuriyet Dönemi tarihimizi, siyaset tarihi, askerlik tarihi, iktisat tarihi, hukuk tarihi, toplum tarihi, bilim ve teknoloji tarihi, felsefe tarihi, din tarihi, sanat tarihi ve edebiyat tarihi gibi muhtelif tarih dallarını ihmal etmeksizin bütünsel bir yaklaşım içinde aydınlatmak” ve “Anadolu’nun en eski tarihini de kapsamak üzere karşılaştırmalı çalışmalar yaparak ve yaptırarak, uygarlığın bütün alanlarında sağlanmış olan kazanımları belirlemek ve tanıtılmasını sağlamak” olarak belirlenmiş. Bu amaçla konferanslar, paneller, çalıştaylar yapmak, kitaplar yayınlamayı çalışma araçları olarak kullanmayı hedeflemişler.

Başkanı Prof. Dr. Sina Akşin olan Tarih Topluluğu’nun (TT) bazı akademisyen üyeleri şöyle: Zeki Arıkan, Ergün Aybars, Hasan Aydın, Korkut Boratav, Şevket Çizmeli, Remzi Demir, Şahin Filiz, Cevat Geray, Melek Dosay Gökdoğan, Osman Gürel, İnan Kalaycıoğulları, Timur Karaçay, Semih Koray, Doğan Kuban, Bilsay Kuruç, Ahmet Mumcu, Zey nep Çizmeli Öğün, Salih Özbaran, Çoşkun Özgünel, Yaşar Nuri Öztürk, Namık Kemal Pak, Ahmet Say, İlhan Tekeli, Şerafettin Turan, Ergun Türkcan, Yavuz Unat.

TT, ilk etkinliğini Niyazi Berkes’in doğumunun 106. doğum yılı nedeniyle “çağdaşlaşma” konusunda düzenlemişti.

24 Ekim 2014 tarihinde Ankara’da Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde “Yüz Yılın Ardından Birinci Dünya Savaşı” panelinin katılabildiğimiz son bölümünü anafikir okurları için not ettik:

PROF. DR. AHMET METE TUNÇOKU: Çanakkale Üniversitesi’nin kurucusuyum. Orada Japon Dili ve Edebiyatı bölümünü de ben kurdum. Şimdi emekli olarak orada yaşıyorum. Tanrılarla tanrıçaların bu kadar bol olduğu bir yerde yaşamak kolay değil.

Çanakkale savaşında toplam ölü sayısı 500 bini buluyor. Ölen Osmanlı askeri Genelkurmay belgelerinde künyeli 76 bin şehit olarak görülüyor. Yeni Zelanda, Avusturalya, İngiltere askerleri de orada yatıyor.

Şimdi büyük ziyaret yapılan şehitliklerin gerçek yeri gösterilen yerler değil. Çanakkale ulusal bilincin beşiğidir. Çanakkale en zor koşullarda bu hal için yeniden direnişin umudu olabilir.

Siyasal iktidar bugün nedense “18 Mart Deniz Savaşı”nı ön plana çıkarmak istiyor. Çünkü bu savaşta Mustafa Kemal yok. Mustafa Kemal’in katıldığı Anafartalar Zaferi’ni böyle arka plana atmak istiyorlar. Çanakkale’yi Anıtkabir’e alternatif yapmaya çalışıyorlar. Ankara’ya saray, İstanbul’a Cami, Çanakkale’ye deniz zaferi… Her gün yüzlerce belediye otobüsüyle yurdun her yerinden turist geliyor. Ancak rehberlerin anlattığı hikâyeler içinde asker savaşırken Mustafa Kemal yukarıda Halide Edip ile birlikteydi yalanı var. Burada dünyanın en büyük hurafe turizmi var.

PROF. DR. YALÇIN KÜÇÜK: 1. Dünya Savaşı’nı Türkiye açısından Çanakkale – Sarıkamış’la sınırlamak haksızlıktır. Çanakkale – Sarıkamış kısmı abartılıyor. Kutulamare’yi kaçımız biliyoruz? 12 bin İngiliz askerini esir aldılar. Bunu başka tarihte kim yapabildi? Halil Paşa’dır oranın kahramanı. Selahattin Adil Paşa kurmay başkanıdır.

Esat Paşa, kardeşi Vehip, Fahrettin Altay en önemli kahramanlardandır. 1. Dünya Savaşında Türk ordusu harikalar yaratmıştır. Esat Paşa Kazım Taşkent’in akrabasıdır. Anıları 4. Cilttir ama birinci cilt yayınlanmıştır.

Osmanlı şehzadelerinden Mustafa Kemal için tek bir kötü söz duydunuz mu?

Çanakkale’de Yahudilerle savaşmadık demek yalandır. Gelibolu’da Yahudi Sion katır birliği vardı. Gelibolu büyük bir kahramanlık destanıdır.

Fitne adlı kitapta yazdım. Çıkış kitabımda yazıyorum. Ezel adlı Osmanlı karşıtı İskenderiye’de kurulmuş gizli örgütün ismini biz çocuklarımıza koyuyoruz.

PROF. DR. TEMUÇİN FAİK ERTAN: “Sevr ve Lozan” başlıklı konuşma yapıyorum. Lozan 433 maddedir. 18 devlet imzalamıştır. Osmanlıyla 19 devlet katılmıştır. 11 imza vardır. Lozan bir masa başı pazarlığıdır. Lord Curzon eşine yazdığı mektupta iki haftada bitiririz diye yazmışken 160 gün sürmüştür.

BİR DİNYLEYİCİ: Türkiye’yi çökertme niyetindeki emperyalist yalanlar önceleri Sevr’i savunurdu. Şimdi politika değiştirerek Lozan’ı aşağılamayı yeğliyorlar. Onlara göre Lozan emperyalizmin TC’ye bir armağanıdır. Emperyalistlerin bilgisi dâhilinde isteyerek kurulmuştur.

PROF. DR. TEMUÇİN FAİK ERTAN: Bunun gibi yalanlar çoktur. Yalnızca şunu söyleyeyim ki ilk imzayı TC atmış, diğer ülkeler istemeyerek sonra atmışlardır. Neden acaba?

 

Ahmet Yıldırım

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ana Fikir