Gelecekte Toplumcu Siyasetin Temel Özellikleri Ne Olmalıdır?-Mehmet Tanju Akad

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Yeni toplumcu siyaset farklı grupların birlik pazarlıkları üzerinde değil, tabanın mücadele. 

  arzusu üzerinde kurulmadır. Problem sol grupların birleşmesi değildir, hatta tam tersine onların kısır ve yıkıcı platformlarından mümkün olduğunca uzak durmalıdır. Başarısı zaten onları etkisizleştirecektir. Asla onları sorun olarak öne çıkarmamalıdır

GELECEKTE TOPLUMCU SİYASETİN TEMEL ÖZELLİKLERİ NE OLMALIDIR?

Bu konuda şimdilik ancak genel bazı hususlara değinebiliriz çünkü gelecekteki toplumsal politikaların hangi koşullarda olgunlaşacağını tam bilemeyiz. Ama hukuktan siyaset felsefesine uzanan bazı referanslarımız var. Ayrıca toplumların gelişme çizgilerini izliyoruz, geçmişteki olumlu ve olumsuz örnekleri de biliyoruz. Hepsini göz önünde bulundurmaya çalışarak, ideal koşullarda (asla olmaz ama) şunları ileri sürmek makul gibi geliyor:

– Yeni toplumcu siyasetin meşruiyet iddiası kendinden menkul olmamalıdır. Bu meşruiyet genel kabul görmeli ve her platformda savunulabilmelidir. Meşruiyet iddiası teoriye ya da anlamsız teleolojik tarih anlayışına değil, somut hukuki ve siyasi zeminlerde savunulan haklı taleplere ve bunları savunma gücüne dayanmalıdır.

– Yeni toplumcu siyaset yeni bir kamu hukukunu evrensel hukuk ilkeleri çerçevesinde geliştirebilecek ve savunacak yetenekte olmalıdır. Hukukun her alanında yetkinlik önemlidir.

– Yeni toplumcu siyaset farklı grupların birlik pazarlıkları üzerinde değil, tabanın mücadele arzusu üzerinde kurulmadır. Problem sol grupların birleşmesi değildir, hatta tam tersine onların kısır ve yıkıcı platformlarından mümkün olduğunca uzak durmalıdır. Başarısı zaten onları etkisizleştirecektir. Asla onları sorun olarak öne çıkarmamalıdır.

– Yeni toplumcu siyaset zaten asla mümkün olmayan ve zorlanması yıkım getiren monolitik bir yapı hedeflememeli, politikada birlik temelinde çok canlı bir fikir tartışmasını sürekli kılmalıdır.

– Yeni toplumcu siyaset inşa etmeyi hedeflediği demokrasiyi kendi içerisinde en başından yaratmış olmalıdır.

– Yeni toplumcu siyaset günümüzün karmaşık dünyasını çözümleyebilecek uzmanlık bilgilerine hakim olmalı ve bu karmaşık dünyada varlığını sürdürecek esnekliğe sahip olmalıdır.

– Yeni toplumcu siyaset toplumun en nitelikleri kesimleri arasında destek bulmalıdır. Sayıdan önce nitelik aramalı ve seçici olmalıdır. Niteliği geliştiği oranda, yerel çalışmalarla desteğini artırmalıdır.

– Yeni toplumcu siyaset, kendisini sabote etmek üzere içine sızması kaçınılmaz olan unsurlardan arınacak ve bu tür çabaları etkisizleştirecek kabiliyette olmalıdır.

-Yeni toplumcu siyaset çok farklı alanlarda ve konularda çalışma yürütebilecek esnekliğe sahip olmalıdır.

– Yeni toplumcu siyaset kadrolarının yetiştirilmesi konusunda olağanüstü bir gayret göstermelidir. Çok yaratıcı yollarla onlara her alanda bilgi ve beceri kazandırmalıdır. Bugüne kadar ülkemizde hiçbir toplumcu siyaset gereken eğitimin yüzde birini bile yapmamıştır.

– Yeni toplumcu hareket siyaseti sürekli yeniden değerlendirmeye tabi tutarak ve tanımladığı ara hedefler silsilesini buna göre sürekli ayarlayarak hareket etmelidir.

– Yeni toplumcu siyaset geleneksel gaza getirici propaganda anlayışlarını terk ederek daima doğruları söylemeli ve bu konuda güven sarsıcı bir tutuma asla girmemelidir.

– Yeni toplumcu siyaset geçmişin acemiliklerini, şaşkınlıklarını, cahilliklerini, dolduruşlarını, sıyırtmalarını, kıvırtmalarını bir kenara bırakmalıdır. Açık ve samimi olmalı, insanları asla kullanmamalıdır.

– Yeni toplumcu siyaset geçmişin kötü alışkanlıklarını taşıyan bizim gibi eski nesilleri biraz uzakta tutmalı, en azından karar mekanizmalarına karıştırmamalıdır.

– Yeni toplumcu siyaset halkın sadece belli kesimleri değil, işbirlikçiler hariç tüm kesimlerden iyi insanları kapsayıcı bir çizgi içerisinde olmalıdır.

BU ÖN KOŞULLARIN BİR TEKİ BİLE OLMAZSA BAŞARI ŞANSI YOKTUR.

  Mehmet Tanju Akad

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ana Fikir