Yeni yılda Dünya Sosyalist Hareketi ortak eylemleri arttıracak

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

 Dünya Sosyalist Hareketinin 2017 yılında ortak eylemleri arttırma çağrısında bulunması sosyalist harekete yeni bir ivme kazandırdı.

Yeni yılda Dünya Sosyalist Hareketi ortak eylemleri arttıracak

7 Hedefli Çağrı Metni

Çeviren ve derleyen: Deniz Kızılçeç (*)

 

Dünya Sosyalist Hareketinin 2017 yılında ortak eylemleri arttırma çağrısında bulunması sosyalist harekete yeni bir ivme kazandırdı. Sosyalist Vietnam Cumhuriyeti’nin başkenti Hanoi’de yapılan 18. Uluslararası Komünist ve İşçi Partileri Toplantısı “Kapitalist kriz ve emperyalist saldırı – Komünist ve İşçi Partilerinin barış, işçilerin ve halkların hakları için ve sosyalizm için mücadelede Strateji ve taktikler” temasıyla toplanmıştı. (**)

Toplantıda dünya durumu ve insanlığın, ulusların, işçilerin ve birçok ülkenin halkının karşı karşıya kaldığı meydan okumalar, özellikle de, kapitalizmin neden olduğu kötüleşen sosyo-ekonomik kriz ve çevre krizleri, dünyanın birçok yerinde artan güvensizlik ve istikrarsızlık durumu, derinleşen kapitalist kriz ve emperyalist müdahaleler başlıkları tartışıldı. Suriye ve birçok ülkeye dönük olarak gerçekleşen emperyalist müdahalelerin, sözde IŞİD ve diğer aşırıcı güçlerin ortaya çıkışına ve mülteci krizlerine yol açtığına dikkat çekildi.  Toplantıda görüş bildiren birçok parti sürmekte olan ekonomik, sosyal ve ekolojik krizlerin, kapitalist sömürü ve barbarlığın tek gerçek alternatifinin sosyalizm olduğunu vurguladılar ve dünyanın çeşitli bölgelerinde kapitalizme ve emperyalist saldırıya karşı, yürütülen işçi hareketlerine, sosyal ve demokratik haklar için, cinsler arası eşitlik, ulusal bağımsızlık ve egemenlik, barış ve sosyalizm için verilen mücadeleleri kutladılar.

 

Toplantıda ortaklaşa kaleme alınan çağrı metninde şu görüşlere ve 7 hedefe yer verildi:

Bizler Rusya’daki Büyük Ekim Sosyalist Devriminin 2017 yılında 100. Yıldönümü olması bağlamında, onun tarihsel önemini tekrar vurguluyoruz. Önceki yıllardaki komünist ve işçi partilerinin mücadeledeki başarı ve deneyimlerinden ve işbirliğinden güç alarak tüm komünist ve işçi Partilerini aşağıdaki eksen doğrultusunda ortak ve birleşik eylemler geliştirmeye çağırıyoruz.

1)  21. yüzyılda sosyalizmin inşası için ortak teorik ve pratik araştırmaların ve fikir alış verişinin yoğunlaştırılması;

2) Büyük Ekim Sosyalist Devrimimin, insanlık tarihinde yeni bir döneme yol açmasının tarihsel önemini, sosyalizmin işçilerin ve hakların kurtuluş mücadelelerinde ilerlemelerine katkısını vurgulamak amacıyla ortak anma için birlikte çalışılması; ayrıca bu anmada barış, toplumsal ilerleme ve sosyalizm için mücadelenin güçlendirilmesi ihtiyacının vurgulanmasını ve Ekim Devrimi ile ilgili diğer çeşitli faaliyetlerin örgütlenmesi;

3) Kapital’in Karl Marx tarafından ilk kez yayınlanmasının 150. Yıldönümünün anılması;

4) Kapitalist ideolojik ve politik empoze (baskı) ve saldırının tüm biçimlerine karşı savaşın güçlendirilmesi için partiler arası strateji, taktik ve deneyim alış verişinin gelişmesinin teşvik edilmesi. Aynı zamanda, komünist ve işçi partilerinin güçlendirilmesi için çalışan halk ve geniş kitlelerin mücadelelerinin, özellikle gençliğin, öğrencilerin ve kadınların, anti-emperyalist mücadelelerde, emek mücadelelerinde, toplumsal, sendikal ve demokratik haklar ve sosyalizm için mücadelelerinde hazırlık ve seferberlik düzeyinin güçlendirilmesi için partiler arasında strateji, taktik ve deneyim alış verişinin gelişmesinin teşvik edilmesi;

5-Demokratik özgürlüklerin ve hakların savunulması için, anti-komünizme karşı ve her türlü ayrımcılıklara karşı eylemlerin güçlendirilmesi için ortak çaba gösterilmesi. Zulüm ve yasaklarla karşı karşıya kalan Ukrayna ve diğer ülkelerdeki komünistlerle dayanışmamızı ifade eden ortak etkinliklerin güçlendirilmesi. Tercihen 5-11 Mayıs 2017 haftasında Nazi faşizmine karşı Zaferin yıldönümü münasebetiyle faşizm ve Neonazizm’e karşı etkinlikler düzenlenmesi.

Anti-emperyalist cephenin genişletilmesi çağrısı

6-Barış için mücadele; emperyalist işgallere ve müdahalelere karşı mücadele ve emperyalistlerin diğer ülkelerin iç işlerine müdahalelerine karşı mücadele, NATO’ya ve onun genişleme stratejisine karşı mücadele; nükleer silahlara karşı, çeşitli ülkelerin askerileşmesine ve dış ülkelerde askeri üsler oluşturmalarına karşı mücadele; ülkeler arasındaki tüm anlaşmazlıkların Uluslararası Hukukun ilkeleri temelinde barışçı ve adil çözümü için mücadele. Tüm bu mücadeleleri geliştirmek-büyütmek amacıyla anti-emperyalist cepheyi genişletmek.

7) ABD’nin Küba’ya karşı ambargosunu sona erdirmesi talebi etrafında etkinlikleri yoğunlaştırmak; Filistin halkının özgür, egemen ve bağımsız bir devlet kurma hakkını desteklemek. Ayrıca– emperyalist işgal, müdahale, karışma ve ablukaya maruz kalan—- Asya’daki, Orta Doğu’daki, Afrika’daki, Latin Amerika’daki ve Avrupa’daki tüm halklarla dayanışmamızı ortaya koymak. Son olarak, katılımcı Komünist ve İşçi Partileri Vietnam halkına teşekkürlerini sunmuş ve Vietnam halkına -sosyalist ülkelerinin inşası ve savunması konusunda verdikleri çabalara- uzun süreli ve sarsılmaz desteklerini teyit ettiler.

Örgütlenme

Uluslararası Komünist ve İşçi Partileri Toplantısı bugüne kadar -3 yıllığına seçilen- 16 partinin katılımı ile dönüşümlü olarak oluşan- temas ve çalışma grubu tarafından düzenlendi. Bu toplantıya bir ülkeden 1’den fazla sosyalist, komünist ve işçi partisi katılabiliyor. Bu yıl alınan kararla çalışma grubu 19 üyeli olacak. Yeni 3 yıllık dönem için, Fransız KP, Kore İşçi Partisi (Kuzey Kore), Sudan KP, İspanya’dan ikinci bir KP ve Çin KP aday oldular. Bugüne kadar Türkiye’den toplantılara sadece 2 sosyalist parti katıldı: KP ve EMEP, fakat EMEP İstanbul’daki toplantı dâhil son yıllardaki toplantılara katılmamış görünüyor. Toplantı önümüzdeki yıl, Büyük Ekim Sosyalist Devriminin zaferi dolayısıyla Rusya’nın Petersburg (Leningrad) kentinde toplanacak.

(*) Deniz Kızılçeç, Canut Yayınevi editörüdür.

(**) Bu toplantıyla ilgili Anafikir’de “18. Dünya Komünist ve İşçi Partileri Toplantısı” başlıklı bir yazı 12 Kasım 2016 tarihinde yayınlanmıştı.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ana Fikir